Rehberlik Servisi

Psikolojik Danışmanlık ve rehberliğin amacı:

Psikolojik danışmanın en önemli amacı, bireyin kendini gerçekleştirilmesine yardim etmektir. Kendini gerçekleştirmekte olan bireyin taşıdığı özellikler aslında, psikolojik sağlığı yerinde olan çağdaş insanda bulunması gerekli özelliklerdir. Kendini gerçekleştiren bir insanin özelliklerini bazılarını su şekilde sıralayabiliriz; Kendini gerçekleştirmekte olan insan, kim olduğunu gerçekçi bir gözle algıladığı gibi kim olabileceği hakkında daha tutarlı bir görüşe sahiptir. İnsan değerlerine saygı duyar, onları benimser ve geliştirir. Zamanı iyi kullanır, değişmeye ve yeni yaşantılara açıktır.

. P.D.R, ayrıca bireylerin kendini anlamasını, problemini çözebilmesini, kendine en uygun seçimleri yaparak gerçekçi kararlar alabilmesini, kendi kapasitelerini en uygun bir düzeyde geliştirilmesini, çevresine dengeli ve sağlıklı bir yapabilmesini amaçlar

o      Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlama için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını,

o      Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil     güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini,

o      Öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini,

o      Yaşamını, geleceğini planlamasını,

o      Kararlarının sorumluluğunu alabilmesini, sağlamaya yönelik uygulamalar olarak ele alınmaktadır.

o      Kişiler arası iletişim becerileri ve çatışma çözme becerilerini geliştirmeleri

o       İş ve meslek imkanları konusunda bilgi vermek,yetenekleri doğrultusunda tercihler yapmasını sağlamak.

o       Kendisini sürekli olarak geliştirmesi gücü ve anlayışını kazandırmak.

o       Ders başarısını arttırmak amacıyla verimli ders çalışma yollarını öğretmek.

o       Öğrenciye; fiziksel, duygusal sosyal sağlığını koruma yollarını öğretmek.


İlkelerimiz
Hizmet alanı tüm bireylere yöneliktir. Amaç sadece sorunlu bireylere yardım etmek değildir, tüm bireylerin kişisel gelişimine katkıdır.
Bireye ve verdiği kararlara saygı esastır.
Danışan olduğu gibi kabul edilir, yargılanıp eleştirilmez.
Sosyal ve duygusal durumu ne olursa olsun her birey değerli, önemli ve problemlerini çözebilecek kadar güçlüdür.
Gerek yardım edenin gerekse yardım edilenin gönüllüğü esastır.
Her bireyin gelişim süreci kendi içinde değerlendirilir, başkalarıyla kıyaslanmaz.
Danışma sürecinde gizlilik çok önemlidir.
Rehberlik her tür problemi hemen çözebilecek sihirli bir değneğe sahip değildir; zaman isteyen ve bireye göre süresi, çözüm yolları ve sonuçları değişen bir yardım sürecidir.
Öğrenme şekilleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak çalışmalar yapılır.

Oryantasyon
Öğrenciyi tanımaya yönelik kartex çalışmaları
Ölçme değerlendirme uygulamaları

  • Bireysel Psikolojik Danışma ve Rehberlik
  • Sınıf rehberlik çalışmaları
  • Grup çalışmaları
  • Anket çalışmaları
  • Öğrenciye yönelik seminerler
  • Aileye yönelik seminerler

Oryantasyon : Yeni girilen ortama uyum sağlama, desteklenmesi gereken bir süreçtir.

Bireysel Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Psikolojik danışmanın yaptığı gözlem ve öğretmen değerlendirmesinin ardından ihtiyaç duyulan öğrencilerimiz ile bireysel oturumlar gerçekleşir.

Sınıf rehberlik çalışmaları: M.E.B. müfredatına bağlı olarak uygulanan her sınıf için ayrı , öğrencinin gelişim sürecine bağlı kazanımları hedefleyen sınıf çalışmaları.

Grup çalışmaları : Gelişimsel süreçte ihtiyaç duyulan (karar verme,sosyal ilişkiler, şiddet, sorun çözme becerisi, öfke yönetimi, etkili ders çalışma vb) ortak özellikler gösteren öğrencilerin grup çalışması.

Anket çalışmaları : Problem Tarama Listesi ,Beier Cümle Tamamlama Testi, Kime Göre Ben Neyim, Kimdir Bu, Sosyometri , Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Öğrenme Stilleri, Başarısızlık Nedenleri, Sınav Kaygısı, Burdon Dikkat Testi, Stres Düzeyi Ölçeği uygulama çalışmaları.

 

Ziyaretçi Bilgisi

Bugün 14

Dün 54

Bu Hafta 484

Bu Ay 1479

Toplam 197619

Hızlı İletişim

ENDER EĞİTİM KURUMLARI

(0328) 812 08 08

(0328) 814 33 66

iletisim@ozelenderkoleji.k12.tr

MERKEZ / OSMANİYE